ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Την βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου μπορεί να την επισκέπτεται, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, κάθε ενδιαφερόμενος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση και να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και του περιεχομένου τους. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των βιβλίων από τον χώρο της βιβλιοθήκης.

Το Ίδρυμα έχει εκδώσει τα εξής βιβλία:
Άστρος Τ.Κ. 22001
Τηλέφωνο
+30 2755023004
Fax
+30 2755029077
info@zafeiris.gr
Λεωνίδας Ζαφείρης
1: Θυρεάτις Γη ( Ιστορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία ) Ιωάννης Κουσκουνάς - Κυριάκος Χασαπογιάννης -Ιωάννης Κακαβούλιας. 1981.
2: Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Καρυτσιώτη. Χριστίνα Κουλούρη. 1991.
3: Γλυπτά από την Θυρεάτιδα Κυνουρίας. Αλκμήνη Ντατσούλη -Σταυρίδη. 1993.
4: Αρχαιολογικό Μουσείο Αστρους. ( Κατάλογος Γλυπτών ) Αλκμήνη Ντατσούλη -Σταυρίδη. 1999.
book1.jpg book2.jpg zafeiris003001.jpg zafeiris003002.jpg
Πίνακας Giovanni Pividor "Η Ακτή Καρτσιώτη": Palazzo Carciotti στην Τεργέστη 1850