Κανονισμός Λειτουργίας

  1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Στην Αίθουσα αυτή γίνονται τα μαθήματα Ρυθμικής -Γυμναστικής, και τα μαθήματα του Χορευτικού τμήματος του Ιδρύματος.
Επίσης στην αίθουσα αυτή γίνονται εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, λαογραφίας, γλυπτικής και παρόμοιες εκδηλώσεις.

  1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ( ΚΥΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ )
Στην αίθουσα αυτή γίνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις:
1: Προβολές Κινηματογραφικών ταινιών.
2: Θεατρικές Παραστάσεις.
3: Ομιλίες Πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου.
4: Ομιλίες Πολιτικού περιεχομένου μόνο από αρχηγούς κομμάτων, εκτός προεκλογικής περιόδου.
5: Συνέδρια -Σεμινάρια.

  1. ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ( ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ )
Στην Αίθουσα αυτή γίνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις:
1: Τα μαθήματα της φιλαρμονικής.
2: Συνεδριάσεις του Πταισματοδικείου Αστρους.
3: Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
4: Συνελεύσεις Σωματείων, Συνεταιρισμών κ.λ.π.
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
Η Αίθουσα του κυλικείου του Πνευματικού Κέντρου έχει ανατεθεί σε ιδιώτη.
Λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και όταν γίνονται εκδηλώσεις.
6. ΑΙΘΟΥΣΑ Α.
Στην Αίθουσα αυτή γίνονται μαθήματα ζωγραφικής, πληροφορικής και στεγάζεται προσωρινά ο Σκακιστικός Όμιλος Άστρους.

7. ΑΙΘΟΥΣΑ Β.

Στην Αίθουσα αυτή λειτουργούν τα γραφεία του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Τελευταία αναθεώρηση: 06/08/2006


© 2011 ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ & ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
Λεωνίδας Ζαφείρης.
Άστρος Τ.Κ. 22001
Τηλέφωνο
+30 2755023004
Fax
+30 2755029077
info@zafeiris.gr
Λεωνίδας Ζαφείρης